Tekst Afdeling Communicatie
Foto ANP

Een crisis dient zich aan. Maar welke partners staan ervoor aan de lat? Hoe zijn de taken belegd en wie is waarvoor verantwoordelijk? Op basis van de belangrijkste dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten zijn landelijke crisisplannen (LCP’s) opgesteld. Die geven op hoofdlijnen overzicht van én inzicht in de gemaakte afspraken over de beheersing van een specifieke crisis, vaak gepaard met verschillende scenario’s. Hier vind je een overzicht van alle LCP’s die verschenen zijn. Dit jaar verschijnen o.a. ook nog de LCP’s natuurbrandbestrijding, militaire dreigingen en infectieziekten. 

LCP Extreem geweld en Terrorisme

Het laatst verschenen crisisplan is het LCP Extreem geweld en Terrorisme. Een aanslag of extreem geweld heeft altijd een directe weerslag op de samenleving. Door vroegtijdig inzicht te creëren in het crisisbeheersings- en communicatieproces kunnen we de gevolgen van een terroristische aanslag of extreem geweld onder controle houden en schade eventueel beperken. Het LCP Extreem geweld en Terrorisme biedt die handvatten en richtlijnen voor planvorming van publieke en private (crisis)partners tijdens een dergelijk incident.

Webinar ‘Landelijk crisisplan extreem geweld en terrorisme’

Om dit crisisplan meer handen en voeten te geven organiseert de NCTV het webinar ‘Landelijk crisisplan extreem geweld en terrorisme’. Op 1 februari van 12.00 tot 13.00 uur spreekt een panel van professionals uit het veiligheidsdomein over dit unieke en complexe crisistype. Klik hier om de link voor het webinar ‘Landelijk crisisplan extreem geweld en terrorisme’ te ontvangen. Om de inhoud van dit LCP te oefenen, kun je ook een e-learning volgen. Die vind je binnenkort op NCTV.nl.